agrolider

PHUP Azot Sp. j.

ul. Parkowa 12
97-225 Ujazd

Tel. (44) 719 28 74
Tel./fax (44) 719 24 31

Grzegorz Szydłowski
608 683 994

Agnieszka Urbańczyk
694 948 840

email: biuro@azotujazd.com.pl

Tarnogran K NPK(CaMgS) 3-10-21-(6-3-21) z B, Zn

tarnogran_kpdf Tarnogran K

• Zalecany szczególnie do nawożenia kukurydzy

Optymalny zestaw mikroelementów i mikroskładników pokarmowych.

Zawiera siarczan magnezu.

Zawiera fosforyt częściowo rozłożony.

Przeznaczenie

Tarnogran K jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Właściwości

Tarnogran K jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym, zawierającym: 3% azotu (N) w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 21% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 6% wapnia (CaO), 3% magnezu (MgO) w tym 2% w postaci siarczanowej, 21% siarki (SO3) oraz mikroskładniki pokarmowe: 0,3% cynku (Zn) i 0,1% boru (B).

  • Azot – startowa dawka azotu zapewnia prawidłowy wzrost roślin,
  • Fosfor – występuje w formach o zróżnicowanej szybkości działania,
  • Potas – podstawowy składnik plonotwórczy w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli z siarczanem magnezu jest dostępny w całym okresie wegetacji,
  • Magnez – szczególnie ważny w przypadku kukurydzy, występuje w szybko przyswajalnej formie siarczanowej,
  • Siarka – łatwo dostępna siarka w postaci siarczanowej zwiększa plonotwórcze działanie azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka, ziarno), jest gwarantem dobrego zaopatrzenia w mikroskładniki pokarmowe,
  • Cynk – wpływa na wzrost i zdrowotność roślin, kontroluje gospodarkę fosforem i azotem,
  • Bor – poprawia kwitnienie i zawiązywanie nasion.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15cm.

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości fosforu i potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
kukurydza 500 650 800
buraki cukrowe i pastewne 550 720 900
zboża ozime 300 400 500
drzewa i krzewy owocowe 350 470 600