agrolider

PHUP Azot Sp. j.

ul. Parkowa 12
97-225 Ujazd

Tel. (44) 719 28 74
Tel./fax (44) 719 24 31

Grzegorz Szydłowski
608 683 994

Agnieszka Urbańczyk
694 948 840

email: biuro@azotujazd.com.pl

TARNOGRAN 9 NPK(CaMgS) 9-9-17-(5-2-9)

pdf Tarnogran 9

Nawóz o obniżonej zawartości chloru

Zawiera potas i magnez w postaci siarczanowej

Szczególnie zalecany do nawożenia roślin okopowych oraz warzyw, drzew i krzewów owocowych

Przeznaczenie

Tarnogran 9 jest specjalistycznym nawozem przeznaczonym do nawożenia ziemniaków – szczególnie jadalnych, buraków, kukurydzy, zbóż jarych, użytków zielonych oraz warzyw, drzew i krzewów owocowych.

Właściwości

Nawóz ten zawiera 3% azotu amonowego i 6% azotu amidowego (mocznikowego), 9% fosforu (P2O5) w formie fosforanowej, w tym 5% jako fosforan jedniowapniowy, 17% potasu (K2O) w tym 8,5% w formie siarczanu potasu i 8,5% w form ie chlorku potasu, 2% magnezu (MgO) w postaci siarczanu magnezu oraz 5% wapnia (CaO) i 9% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie.

Dzięki zawartości wszystkich podstawowych makroskładników Tarnogran 9:

  • Zapewnia optymalne wykorzystanie azotu (zawiera azot amonowy i amidowy oraz odpowiednią ilość siarki),
  • Przyczynia się do dobrego kiełkowania ziemniaków i zdrowotności bulw (obniża zawartość chlorków w nawozie) a połączenie form siarczanowych potasu i magnezu w nawozie stosowanym pod ziemniaki wpływa decydująco na wielkość plonu i jakość bulw ziemniaka.
  • Ogranicza występowanie chorób przechowalniczych (wapń)
  • Wpływa korzystnie na wielkość i wybarwienie owoców, nadaje im aromat, ogranicza nadmierne gromadzenie się azotanów (siarczan magnezu).

Zasady stosowania

Nawóz należy stosować wiosną wysiewając go przed zastosowaniem upraw (orka, gryzowanie, bronowanie), tak aby nastąpiło zmieszanie go z glebą na głębokośc 10-15cm. Nawóz ten wskazany jest do zastosowania na glebach lekkich i średnich oraz o niskiej zasobności w potas i średniej w fosfor.

Dawki (kg/ha)

Podawane dawki są orientacyjne, wskazane jest ich dostosowanie do wymagań nawożonej rośliny oraz do wielkości spodziewanego plonu.

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Ziemniaki jadalne bez obornika 500 600 700
Buraki bez obornika 600 700 800
Kukurydza 550 650 750
Zboża jare 350 450 550
Użytki zielone 400 500 600
Drzewa i krzewy owocowe 550 650 750
Warzywa w uprawach polowych 400 600 800

W przypadku nawożenia obornikiem dawki należy obniżyć o 30%.