agrolider

PHUP Azot Sp. j.

ul. Parkowa 12
97-225 Ujazd

Tel. (44) 719 28 74
Tel./fax (44) 719 24 31

Grzegorz Szydłowski
608 683 994

Agnieszka Urbańczyk
694 948 840

email: biuro@azotujazd.com.pl

Tarnogran 25 NPK (CaMgS) 5-10-25-(4-3-16)

pdf Tarnogran 25

Do nawożenia roślin okopowych, rzepaku oraz zbóż.

Zawiera wapn, magnez w formie siarczanowej oraz siarkę.

Przeznaczenie

Nawóz jest uniwersalnym granulowanym wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do nawożenia: buraków, kukurydzy, rzepaku, zbóż, ziemniaków, użytków zielonych oraz wszystkich innych roślin o wysokim zapotrzebowaniu względem potasu.

Właściwości

TARNOGRAN 25 jest nawozem wieloskładnikowym, zawierającym:

  • 5 % azotu (N) w formie amonowej,
  • 10% fosforu (P2O5 ) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
  • 25% potasu (K2O) w formie soli potasowej,
  • 4 % wapnia (CaO),
  • 3% magnezu w postaci siarczanu magnezu,
  • 16% siarki w postaci siarczanowej.

Zawiera składniki pokarmowe w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny. Granulowana forma nawozu ułatwia równomierny wysiew oraz powoduje systematyczne uwalnianie się składników pokarmowych.

Zasady stosowania

TARNOGRAN 25 należy stosować przedsiewnie, zarówno wiosną jak i jesienią. Po wysiewie należy wymieszać go z glebą do głębokości 10-15cm. Można również wysiewać go w rzędy, w trakcie wysadzania roślin, w odległooeci 10cm od rośliny. W przypadku wysiewu rzędowego lub po wcześniejszym zastosowaniu obornika, dawkę nawozu należy zmniejszya o 30%.

Dawki (kg/ha)

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości potasu w glebie
buraki 300 – 800
kukurydza 300 – 800
rzepak ozimy 300 – 500
zboża ozime i jare 250 – 450
ziemniaki pastewne i przemysłowe 250 – 750
użytki zielone 200 – 500
rośliny strączkowe 250 – 500