agrolider

PHUP Azot Sp. j.

ul. Parkowa 12
97-225 Ujazd

Tel. (44) 719 28 74
Tel./fax (44) 719 24 31

Grzegorz Szydłowski
608 683 994

Agnieszka Urbańczyk
694 948 840

email: biuro@azotujazd.com.pl

Oferta
Węgiel
Kostka, Orzech

Kostka, orzech I oraz orzech II należą do tzw. sortymentów grubych. Charakteryzują się dużym rozmiarem bryłki, wysoką kalorycznością oraz niską zawartością popiołu. Szczegółowe parametry zamieszczono w tabeli poniżej.

Lp. Parametry Symbol Jednostka Kostka Orzech I Orzech II
1. Typ węgla 32.1 32.1 32.1
2. Wymiar ziarna mm 200-63 80-40 50-25
3. Wartość opałowa Qri MJ/kg >28 >28 >28
4. Zawartość popiołu Ar % 2-6 2-6 2-6
5. Zawartość siarki Srt % do 0,6 do 0,6 do 0,6
6. Zawartość wilgoci Wrt % 5-7 5-7 5-7
7. Części lotne Vdaf % 33,60 32,76 33,18
8. Zawartość chloru Cla % 0,40 0,42 0,41
9. Spiekalność RI 12 10 12
10. Podatność na kruszenie HGI 45 46 45